บริษัท กรุงบริการการบิน จำกัด
รับพนักงาน ตำแหน่ง สโตร์คีปเปอร์/เจ้าหน้าที่สโตร์
1 อัตรา ประจำห้องรองสายการบินบางกอกแอร์เวย์

คุณสมบัติ
1. เพศชาย สัญชาติไทยอายุ 20 – 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า
3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
4. บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
5. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
—————————————————————————
ฝ่ายบุคคล สรรหาและว่าจ้าง
หรือส่ง Resume ระบุตำแหน่งงานพร้อมแนบรูปถ่ายส่งมาได้ที่
E-mail ตามนี้ครับ hr@base.co.th Tel : 02-277- 5336 Mobile : 087-002-3626