โอกาสสำหรับผู้สนใจงานด้านสายการบิน BASE ร่วมกับสายการบินพันธมิตร

เปิดหลักสูตร “ความรู้ & ข้อมูลที่จำเป็นมาก ก่อนไปสัมภาษณ์งานกับสายการบิน

วัตถุประสงค์

เพิ่มพูนความรู้และข้อมูลที่จำเป็นมาก เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบคำถามเมื่อไปสัมภาษณ์งานสายการบิน

เนื้อหา

ประกอบด้วย ความรู้เรื่องธุรกิจของสายการบินทุกส่วนงาน เช่น ระบบสำรองที่ นั่ง การทำงานของการบริการภาคพื้นดิน เช่น ระบบการเช็คอิน และส่วนที่เกี่ยวข้อง การทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ เช่น การจัดตารางการทำงานของลูกเรือ นักบิน (Crew Scheduling) การทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน การทำงานของฝ่ายช่าง ฝ่ายโภชนาการ ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ผู้ที่ควรเข้ารับฟัง ผู้ที่จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับสายการบิน

ระยะเวลา 7 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
ทุกวันอังคาร และวันศุกร์
สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรม BASE Couching Center

9/25 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ค่าบริการ 1,000 บาท / ท่าน (ไม่รวม VAT)
หมายเหตุ จำนวนที่เหมาะสมกับการอบรม คือ 15 คน

————————————————————————

*** ผู้ที่สนใจ
ติดต่อสมัครที่ E-mail ตามนี้ครับ : hr_director@base.co.th/ hr@base.co.th หรือติดต่อTel : 02-277- 5336-8 Mobile : 087-002-3626