รับพนักงาน ตำแหน่ง สโตร์คีปเปอร์/เจ้าหน้าที่สโตร์

บริษัท กรุงบริการการบิน จำกัด รับพนักงาน ตำแหน่ง สโตร์คีปเปอร์/เจ้าหน้าที่สโตร์ 1 อัตรา ประจำห้องรองสายการบินบางกอกแอร์เวย์ คุณสมบัติ 1. เพศชาย สัญชาติไทยอายุ 20 – 40 ปี 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า 3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร 4....

เปิดหลักสูตร “ความรู้ & ข้อมูลที่จำเป็นมาก ก่อนไปสัมภาษณ์งานกับสายการบิน

โอกาสสำหรับผู้สนใจงานด้านสายการบิน BASE ร่วมกับสายการบินพันธมิตร เปิดหลักสูตร “ความรู้ & ข้อมูลที่จำเป็นมาก ก่อนไปสัมภาษณ์งานกับสายการบิน วัตถุประสงค์ เพิ่มพูนความรู้และข้อมูลที่จำเป็นมาก เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบคำถามเมื่อไปสัมภาษณ์งานสายการบิน เนื้อหา ประกอบด้วย...