รับพนักงาน ตำแหน่ง สโตร์คีปเปอร์/เจ้าหน้าที่สโตร์

บริษัท กรุงบริการการบิน จำกัด รับพนักงาน ตำแหน่ง สโตร์คีปเปอร์/เจ้าหน้าที่สโตร์ 1 อัตรา ประจำห้องรองสายการบินบางกอกแอร์เวย์ คุณสมบัติ 1. เพศชาย สัญชาติไทยอายุ 20 – 40 ปี 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า 3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร 4....

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Counter Service สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 4 อัตรา

บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Counter Service สนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 20-35ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป 3. บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง 4. มีความรู้ประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน 5....