เปิดหลักสูตร “ความรู้ & ข้อมูลที่จำเป็นมาก ก่อนไปสัมภาษณ์งานกับสายการบิน

โอกาสสำหรับผู้สนใจงานด้านสายการบิน BASE ร่วมกับสายการบินพันธมิตร เปิดหลักสูตร “ความรู้ & ข้อมูลที่จำเป็นมาก ก่อนไปสัมภาษณ์งานกับสายการบิน วัตถุประสงค์ เพิ่มพูนความรู้และข้อมูลที่จำเป็นมาก เพื่อเป็นข้อมูลในการตอบคำถามเมื่อไปสัมภาษณ์งานสายการบิน เนื้อหา ประกอบด้วย...